Sunday, February 18, 2018

विकासाच्या गोष्टी ….विकासाच्या गोष्टी ….

काय बोलू त्यांना …
ज्यांच्या ज्ञानाच्या गंगा काल वाहिल्या होत्या,
आजचा दिवस उजाडला तरी…
बदलांसाठी साध्या नाल्यापण रेंगाळल्या.

ऐकुन झाले, वाचुन झाले…
चुकतोय कुठे ठणकावून झाले,
पण मी का? हाच प्रश्न घेऊन…
कितीतरी शपथा अडखळल्या.   

कारण तू ही तोच आहेस,
मीही तोच आहे…
अन कालच्या विकासांच्या गोष्टी,
त्या आज एका रद्दीत विसावल्या. - हर्षद कुंभार (१८-०२-२०१८ १०:१५ रात्रौ )

#KshanKahiWechlele #harshadkumbhar
Post a Comment

ब्लोगच्या नोंदी मिळवा तुमच्या अकाउंटवर