Sunday, February 20, 2011

पहिल्या भेटीनंतर

पहिल्या भेटीसाठीची हुरहूर तर तुम्ही पहिली आता त्याचा पुढचा भाग म्हणजे
त्यांची भेट झाल्यानंतर त्या मुलाची झालेली ही मनस्तिती
दाखवण्यचा माझा छोटासा प्रयत्न
 

Post a Comment

ब्लोगच्या नोंदी मिळवा तुमच्या अकाउंटवर