Sunday, February 13, 2011

तुझ्या भेटीची हुरहुर

पहिल्यांदा प्रेम करणाऱ्या मित्रांच्या मनातील काही भावना 
टिपण्याच्या छोटासा प्रयत्न केला आहे 
पहिल्या प्रेमाच्या त्या पहिल्या भेटीसाठी ही कविता 

सादर करत आहे कविता 
"तुझ्या भेटीची हुरहुर"Post a Comment

ब्लोगच्या नोंदी मिळवा तुमच्या अकाउंटवर