Saturday, October 12, 2013

प्रेमाचा उर्जास्त्रोत ....

त्यांना काय वाटत … 
भौतिक प्रेमाचा उर्जास्त्रोत बंद केल्याने … 
प्रेम म्हणून जन्माला…  
आलेले रोप वाढणार नाही,

वेडे आहेत रे ते लोक…  
त्यांना काय माहित … 
माणसाचं मन… 
स्वतःच एक उर्जास्त्रोत असते. - - हर्षद कुंभार (Harshad Kumbhar).
Post a Comment

ब्लोगच्या नोंदी मिळवा तुमच्या अकाउंटवर