Monday, December 27, 2010

मराठी शाळा वि. Engraji School

ही कविता पूर्णतः काल्पनिक आहे . कुणाच्याही भावना दुखवायचा हेतू नाही.


तरीही कुणालाही तसे काही भासल्यास क्षमस्व: असावे.
 
Post a Comment

ब्लोगच्या नोंदी मिळवा तुमच्या अकाउंटवर