Friday, May 14, 2010

तिच्या नकारानंतर

"तिच्या नकारानंतर" या नकारात्मक कवितेनंतर
ही नवीन कविता "तिच्या नकारानंतर" सकारात्मक घेवून आलो आहे .


Post a Comment

ब्लोगच्या नोंदी मिळवा तुमच्या अकाउंटवर